Kas sizingud peaks olema suuremad?
Masti kombosid peaks siin väga vähem olema. AQs pm ainuke.

Poker Stars $25.00 Pot Limit Hold'em - 8 players - View hand 2418063
DeucesCracked Poker Videos Hand History Converter

BB: $26.87 - VPIP: 16, PFR: 12, 3B: 5, AF: 1.9, Hands: 8801
UTG: $33.60 - VPIP: 13, PFR: 10, 3B: 3, AF: 2.9, Hands: 4831
UTG+1: $29.76 - VPIP: 12, PFR: 9, 3B: 3, AF: 8.0, Hands: 101
MP1: $16.88 - VPIP: 56, PFR: 13, 3B: 33, AF: 0.6, Hands: 16
MP2: $24.65 - VPIP: 23, PFR: 12, 3B: 2, AF: 1.7, Hands: 437 fold to 3bet oli 38%
Hero (CO): $25.00 - VPIP: 13, PFR: 10, 3B: 3, AF: 2.4,
BTN: $25.84 - VPIP: 14, PFR: 12, 3B: 4, AF: 2.9, Hands: 8342
SB: $31.48 - VPIP: 13, PFR: 10, 3B: 4, AF: 2.6, Hands: 6795

Pre Flop: ($0.35) Hero is CO with A K
3 folds, MP2 raises to $0.75, Hero raises to $2.25, 3 folds, MP2 calls $1.50

Flop: ($4.85) 4 T 6 (2 players)
MP2 checks, Hero bets $2.50, MP2 calls $2.50

Turn: ($9.85) Q (2 players)
MP2 checks, Hero bets $5.50, MP2 calls $5.50

River: ($20.85) J (2 players)
MP2 bets $14.40, Hero ?