Kui kell lööb kakskendkaks, kill koll.

Võib lynchiks saada, iga loll.