Tervist foorumirahvas!

Sattusin täna enda jaoks üllatavasse olukorda. Septembris võtsin kodukapitali laenu 100 000kr ja panin tagatiseks vanemate korteri. Ostsin 130000 kr maksva korteri endale laenuraha ja omafinatseeringu eest.

Nagu on teada, siis kuulub osa laenu intressidest tagastamisele seaduse järgi:
§ 25. Eluasemelaenu intressid

(1) Residendist füüsilisel isikul on õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata endale eluasemeks elamu või korteri soetamiseks võetud laenu või liisingu intress, mis on maksustamisperioodil tasutud lepinguriigiresidendist krediidiasutusele või sellise äriühinguga samasse kontserni kuuluvale finantseerimisasutusele, samuti mitteresidendist krediidiasutuse lepinguriigis registreeritud filiaalile. Samadel tingimustel võib tulust maha arvata ka elamu ehitamise eesmärgil maatüki soetamiseks võetud laenu või liisingu intressid.

Täna käisin aga EMTAs ja mulle öeldi, et laenu sihtotstarbeline kasutamine pole ära tõestatud. Notarilepingul pole kirjas, et ma korteri ostmiseks konkreetset laenu olen kasutanud ja pangalaen samuti ei määra, milleks ma laenu kasutan ehk siis vaba voli.
Mulle öeldi, et pean ära tõestama laenu sihtotstarbelise kasutamise korteri ostuks. Küsisin, et aga kuidas ma seda tõestan? Maksuametnik aga ei osanud midagi selle peale öelda. Enam vähem mõelgu ma ise midagi välja või proovigu panga kaudu??? Ütlesin, et ma võin väljavõtte pangast tuua ja näidata kuhu kuna mis laekus ja et kasutasin raha korteriostuks. Vastati, et see ei tõenda, kuna ma võisin 100 000kr kuskilt õhust võtta ja osta korteri, ning laenuraha kasutada näiteks mööbli ostmiseks.
Uurisin pangalt ja nemad samuti ei saa peale ülekannete väljavõtete mingit sihtotstarbelist kasutamist tõesta.
Siit ka küsimus. Kuidas tõestada laenu sihtotstarbelist kasutamist?