Tervist, kellel siis vastavat isendit üle on, võib pakkuda, reso võiks olla vähemalt 1900:1200

Peaks läpakale taha sobima.